Skovlyst

Velkommen til

Skovlyst

Skovlyst udfører rådgivning for både små og store ejendomme inden for skovdrift.

Vores faglige rådgivning omfatter blandt andet:

 • Udarbejdelse af driftsplaner
 • Beplantningsplaner og skovrejsning
 • Tilskudsansøgninger
 • PEFC/certificering

Niche - arter

Har du særlige ønsker eller ønsker inspiration er der mange muligheder blandt de mere ”sjældne” træsorter.

Æstetik

Det er et gennemgående træk i rådgivningen, at ethvert tiltag skal medføre en værdistigning og så vidt muligt sikre en æstetisk oplevelse i skoven.

Skovbrug

Skovlyst udfører rådgivning for både små og store ejendomme. Både løvskove, nåleskove og pyntegrønt driver jeg gerne efter principper om, at skoven skal give et vist minimum af afkast, men også æstetikken og hensyn til vildtet er vigtige forhold.

For større ejendomme rådgives også omkring samspillet mellem flere driftsgrene.

Vores faglige rådgivning omfatter blandt andet:

 • Inspiration
 • Driftsrådgivning
 • Udarbejdelse af driftsplaner
 • Grønne driftsplaner
 • Beplantningsplaner og skovrejsning
 • Opmåling af råtræ
 • Udvisning
 • Tilskudsansøgninger
 • Erstatningsberegninger og vurderinger
 • Træpleje
 • Naturnær skovdrift
 • PEFC/certificering

Niche - arter

Har du særlige ønsker eller ønsker inspiration er der mange muligheder blandt de mere ”sjældne” træsorter.

Æstetik

Det er et gennemgående træk i rådgivningen, at ethvert tiltag skal medføre en værdistigning og så vidt muligt sikre en æstetisk oplevelse i skoven.

Jagt, natur og vildtpleje

Hvis du vil leje din jagt ud er det vigtigt at revirets kvalitet er i orden og at du får den rigtige pris. Begge dele kan kræve investering af både tid og økonomi. Det er i nogle tilfælde muligt at få tilskud til at integrere natur- og vildtplejen i ejendommens drift. Ved den rigtige pleje kan både ejendommens jagtlige og æstetiske værdier øges. Som med skovbrug er tiltagene i natur- og vildtplejen ofte langsigtede og kræver en planlægning, der ud over økonomi bygger på økologiske og populationsbiologiske betragtninger.

Husk at der i nogle tilfælde skal udarbejdes biotopplan inden udsætning af vildt.

Skovlyst tilbyder blandt andet:

 • Rådgivning indenfor jagt, vildt & naturpleje
 • Udarbejdelse af biotopplaner
 • Naturplaner
 • Individuelle løsninger
 • Grønne driftsplaner
 • Tislkudsansøgninger
 • Jagtlejeforhandlinger

Løvtræ & Nåletræ

Løvtræ skoves bedst i januar-marts eller august-september.

Nåletræ kan skoves hele året, dog tager industrierne ikke træ ind i perioden 15. juni-15. juli.

Salg af specielle træsorter

Har du specielle træsorter eller snørkelved kan Skovlyst hjælpe med salget.

De konkrete fysiske opgaver i skoven udføres i samarbejde med udvalgte entreprenører.

Miljøgodkendelser

Når du har husdyr bliver du stillet overfor nogle krav fra omverdenen og myndighederne. Det gælder både store og små ejendomme, deltids- og fritidsejendomme.
Under alle omstændigheder skal der findes løsninger på miljømæssige spørgsmål. Vores mål er, at finde den optimale løsning med hensyn til produktion, arbejdsmiljø og æstetik.

 • Besætningsudvidelser mv.
 • Miljøgodkendelser
 • Anmeldeordningen
 • Miljøtilladelser
 • Landzonetilladelser
 • Udvikling af din/dine ejendomme
 • Miljøvurderinger i forbindelse med køb
 • Arealgodkendelser (§16)
 • Vand & natur
 • Vandløb & vandløbsvedligeholdelse
 • Vand & Natura 2000-planer
 • Projektansøgninger til miljøteknologi
 • Heste
 • Deltid

Niche - arter

Har du særlige ønsker eller ønsker inspiration er der mange muligheder blandt de mere ”sjældne” træsorter.

Æstetik

Det er et gennemgående træk i rådgivningen, at ethvert tiltag skal medføre en værdistigning og så vidt muligt sikre en æstetisk oplevelse i skoven.

Naturplaner

Formålet med en naturplan er, at få mere og bedre natur i agerlandet. Naturplaner er et tilbud til den enkelte ejer om, at få gennemgået sin ejendom af natur- og landbrugskyndige personer med henblik på at bevare eller genoprette eksisterende naturområder og/eller at skabe ny natur. Med udgangspunkt i landbofamiliens ønsker besøger vi ejendommen, ser på lokaliteterne, laver en status, diskuterer ønsker og muligheder med landbofamilien, og skriver til sidst en række forslag i en naturplan.

Som med skovbrug er tiltagene i naturplanerne ofte langsigtede og kræver en planlægning, der ud over økonomi bygger på økologiske og populationsbiologiske betragtninger.

Ved at udarbejde naturplaner sættes der fokus på beskyttelse, pleje og forbedringer af den eksisterende natur i agerlandet. Naturplaner kan derfor være et godt redskab til også at sikre den biologiske mangfoldighed i agerlandet, da planerne netop er rettet mod bevarelse af levesteder for mange dyr og planter.

Med en naturplan får du som lodsejer en ”idemappe” til mulige forbedringer af din ejendom. Disse forbedringer vil kunne øge ejendommens værdi, øge jagtmuligheder og ikke mindst øge glæden ved ejendommen.

Skovlyst står gerne for udarbejdelse af ansøgning om tilskud til naturplanen.

Niche - arter

Har du særlige ønsker eller ønsker inspiration er der mange muligheder blandt de mere ”sjældne” træsorter.

Æstetik

Det er et gennemgående træk i rådgivningen, at ethvert tiltag skal medføre en værdistigning og så vidt muligt sikre en æstetisk oplevelse i skoven.

Køb og salg af træ

Ved såvel tyndinger som renafdrifter sælger Skovlyst dit træ for dig. Det gælder kævler såvel som brænde, flis, cellulosetræ og færdige effekter.

Du får et konkret tilbud med netto-priser til dig, hvorefter Skovlyst står for opmåling og salg af træet.

Plantesalg

Skal du udføre en nyplantning kan Skovlyst levere alle træarter, som normalt anvendes i skov og landskab plus et bredt udvalg af Niche - arter.

Vi er dog afhængige af underleverandørers lager. Derfor kan det anbefales at bestille i god tid. Så kan vi opnå de rigtige provenienser, mængder og priser.

Løvtræ & Nåletræ

Løvtræ skoves bedst i januar-marts eller august-september.

Nåletræ kan skoves hele året, dog tager industrierne ikke træ ind i perioden 15. juni-15. juli.

Salg af specielle træsorter

Har du specielle træsorter eller snørkelved kan Skovlyst hjælpe med salget.

De konkrete fysiske opgaver i skoven udføres i samarbejde med udvalgte entreprenører.

Priser

Hos Skovlyst har du ingen medlemskab, sektionsbidrag eller opstartsgebyr.

Den anvendes normalt timebetaling på de enkelte opgaver. Prisen på totalrådgivning er individuel og gives efter nærmere forhandling.

Der faktureres kun for kørsel efter statens takster og der medgår ingen timebetaling til kørsel.

Rådgivningen er til skovejere og andre med en travl hverdag, som har brug for lidt ”friske øjne” til alt fra udvisningsopgaver til formelle skemaer, driftsplaner, gødningsregnskab, mv. hvor målet er, at optimere indtjeningen.

Løvtræ & Nåletræ

Løvtræ skoves bedst i januar-marts eller august-september.

Nåletræ kan skoves hele året, dog tager industrierne ikke træ ind i perioden 15. juni-15. juli.

Salg af specielle træsorter

Har du specielle træsorter eller snørkelved kan Skovlyst hjælpe med salget.

De konkrete fysiske opgaver i skoven udføres i samarbejde med udvalgte entreprenører.

Energitræ

Energipoppel er blevet meget populært og plantes mange steder. Men der er stadig et stort uudnyttet potentiale. så Med et stort erfaringsgrundlag vedrørende både energipoppel og energipil rådgiver anbefaler og rådgiver Skovlyst gerne omkring plantning med energipoppel alt.energipil.

Rådgivning kan omfatte:

 • Budget
 • Klonvalg aht. jordbund
 • Plantevalg
 • Hensyn til vildt, natur og naboer
 • Ansøgning om diverse tilskud via fællesskemaet
 • Dyrkningsteknik
 • Høsttidspunkter & metoder

Løvtræ & Nåletræ

Løvtræ skoves bedst i januar-marts eller august-september.

Nåletræ kan skoves hele året, dog tager industrierne ikke træ ind i perioden 15. juni-15. juli.

Salg af specielle træsorter

Har du specielle træsorter eller snørkelved kan Skovlyst hjælpe med salget.

De konkrete fysiske opgaver i skoven udføres i samarbejde med udvalgte entreprenører.

Samarbejdspartnere

Planteavl

Torben Bjerregård, Planteavlskonsulent
Hjemmeside: http://hektar.dk
E-mail: torben@hektar.dk

Landbrugsregnskab

Karl Kisholt, KK Revision FRR
E-mail: kk@kkrevision.dk

Advokatbistand

Jakob Thrane (Svendborg kontoret)
Hjemmeside: http://g-w.dk
E-mail: jt@g-w.dk

Løvtræ & Nåletræ

Løvtræ skoves bedst i januar-marts eller august-september.

Nåletræ kan skoves hele året, dog tager industrierne ikke træ ind i perioden 15. juni-15. juli,.

Salg af specielle træsorter

Har du specielle træsorter eller snørkelved kan Skovlyst hjælpe med salget.

De konkrete fysiske opgaver i skoven udføres i samarbejde med udvalgte entreprenører.

Din besked er blevet modtaget

Du vil blive kontaktet snarest muligt.

Med venlig hilsen

Skovlyst

Skriv en besked

Send besked

Kontaktinformation

Skovlyst

Thomas Ravn
Skovgårdsvej 12
5600 Faaborg
Tlf.: 28 45 60 48
E-mail: thomasravn@skovlyst.net

Thomas Ravn

Løvtræ & Nåletræ

Løvtræ skoves bedst i januar-marts eller august-september.

Nåletræ kan skoves hele året, dog tager industrierne ikke træ ind i perioden 15. juni-15. juli.

Salg af specielle træsorter

Har du specielle træsorter eller snørkelved kan Skovlyst hjælpe med salget.

De konkrete fysiske opgaver i skoven udføres i samarbejde med udvalgte entreprenører.